و بعد با اکریلیک قهوه ای قاب را رنگ کنید. بعد از خشک شدن رنگ با شاپان سیاه روی کار بزنید و با اسفنج اضافه های آن را بگیرید در حدی که فاصله بین ترک ها را پر کند و روی کار یک سایه کم رنگ ایجاد شود. آموزش نحوه تزیین قاب با پوسته تخم مرغ آموزش دیگری از آموزش های تکنیک تزئین با پوسته تخم مرغ را ببینید وسایل لازم : یک قاب عکس ساده چوبی، فلزی یا پلاستیکی و مقداری پوسته تخم مرغ روی قاب را خطوط نامنظمی بکشید، مقداری چسب چوب شفاف روی قاب بزنید، یک تکه پوسته تخم مرغ را روی زمینه کار بگذارید. با یک خلال دندان به آرامی پوسته را فشار بدهید. پوسته به آرامی خرد می شود و تبدیل به تکه های کوچکتر می شود. روی پوسته ها را چسب بزنید. با

آموزش نحوه تزیین قاب با پوسته تخم مرغ

آموزش نحوه تزیین قاب با پوسته تخم مرغ

آموزش دیگری از آموزش های تکنیک تزئین با پوسته تخم مرغ را ببینید

آموزش نحوه تزیین قاب با پوسته تخم مرغ

وسایل لازم :
یک قاب عکس ساده چوبی، فلزی یا پلاستیکی و مقداری پوسته تخم مرغ

روی قاب را خطوط نامنظمی بکشید، مقداری چسب چوب شفاف روی قاب بزنید، یک تکه پوسته تخم مرغ را روی زمینه کار بگذارید.

آموزش نحوه تزیین قاب با پوسته تخم مرغ

با یک خلال دندان به آرامی پوسته را فشار بدهید.

آموزش نحوه تزیین قاب با پوسته تخم مرغ

پوسته به آرامی خرد می شود و تبدیل به تکه های کوچکتر می شود.

آموزش نحوه تزیین قاب با پوسته تخم مرغ

روی پوسته ها را چسب بزنید.

آموزش نحوه تزیین قاب با پوسته تخم مرغ

با همین شیوه شروع به چسباندن پوسته ها کنید.

آموزش نحوه تزیین قاب با پوسته تخم مرغ

بعد از تمام شدن هر تکه روی همه آن قسمت چسب بزنید.

آموزش نحوه تزیین قاب با پوسته تخم مرغ

طرحتان را کاملا” با پوسته بپوشانید.

آموزش نحوه تزیین قاب با پوسته تخم مرغ

بگذارید چسب کاملا” خشک شود با اکریلیک سفید روی قاب بزنید.

آموزش نحوه تزیین قاب با پوسته تخم مرغ

و بعد با اکریلیک قهوه ای قاب را رنگ کنید. بعد از خشک شدن رنگ با شاپان سیاه روی کار بزنید و با اسفنج اضافه های آن را بگیرید در حدی که فاصله بین ترک ها را پر کند و روی کار یک سایه کم رنگ ایجاد شود.

آموزش نحوه تزیین قاب با پوسته تخم مرغ

منبع :  aftab92.mihanblog.com

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/