تا اونجایى كه من فهمیدم اطلاعات مى تونه همه چیزو عوض كنه،پس من ترجیح میدم كتاب بخرم تا اینكه خونه بخرم چهره متفاوت بازیگر مشهور زن تینا آخوندتبار   تینا آخوندتبار این عکس های بدون آرایش را از خود منتشر کرده است.   تینا آخوندتبار بازیگر 29 ساله کشورمان عکس های جدیدی از خودش را به همراه متن زیر منتشر کرد.   تینا آخوندتبار نوشت: تا اونجایى كه من فهمیدم اطلاعات مى تونه همه چیزو عوض كنه،پس من ترجیح میدم كتاب بخرم تا اینكه خونه بخرم چون اگه یه كتاب بخرم میتونم با اطلاعات حاصل از اون چند تا خونه بخرم اما اگه یه خونه بخرم و اطلاعات كافى نداشته باشم هر لحظه ممكنه بابت هر چیزى از دستش بدم ورشكستگى زمانیه كه ما اطلاعاتمونو ازمون بگیرن نه مالمونو چون اگه آدمِ

چهره بدون آرایش و جالب تینا آخوندتبار

چهره متفاوت بازیگر مشهور زن تینا آخوندتبار

 

تینا آخوندتبار این عکس های بدون آرایش را از خود منتشر کرده است.

 

تینا آخوندتبار بازیگر 29 ساله کشورمان عکس های جدیدی از خودش را به همراه متن زیر منتشر کرد.

 

تینا آخوندتبار نوشت:

تا اونجایى كه من فهمیدم اطلاعات مى تونه همه چیزو عوض كنه،پس من ترجیح میدم كتاب بخرم تا اینكه خونه بخرم

چون اگه یه كتاب بخرم میتونم با اطلاعات حاصل از اون چند تا خونه بخرم

اما اگه یه خونه بخرم و اطلاعات كافى نداشته باشم

هر لحظه ممكنه بابت هر چیزى از دستش بدم

ورشكستگى زمانیه كه ما اطلاعاتمونو ازمون بگیرن نه مالمونو

چون اگه آدمِ پٌرى باشیم هر لحظه میتونیم زندگیمونو از تو بسازیم

پس بیاین به جاى اینكه به هم ماهى بدیم ماهیگیرى به هم یاد بدیم

چهره بدون آرایش و جالب تینا آخوندتبار

چهره بدون آرایش تینا آخوندتبار

چهره بدون آرایش و جالب تینا آخوندتبار

عکس جذاب تینا آخوندتبار

 

منبع مطلب :

http://www.taknaz.ir/